V čom sa preklad vymyká?

Prekladateľovi sa podarilo vytvoriť takmer presný odtlačok pôvodných biblických jazykov do slovenčiny a češtiny. Netradičným prístupom zachováva v preloženom texte dôrazy a tajomstvá originálu, ktoré sa iným prekladateľom v snahe o literárnu krásu niekedy stratili.

Bohaté poznámky

preklad je doplnený mimoriadne bohatým a rozsiahlym poznámkovým aparátom, ktorý obohatí odborníkov i úplných laikov. Nezaoberá sa teológiou, ale výhradne upresňuje význam jednotlivých slov i fráz v kontexte celého Písma.

Príbeh Miloša Pavlíka

Miloš Pavlík bol vedec, otec rodiny a prekladateľ. Pôvodne rodák z Moravy sa pred komunistickou perzekúciou uchýlil na Oravu, kde prežil väčšinu svojho života. Posledných 27 rokov pracoval na tomto výnimočnom preklade Biblie… (celý príbeh)

Vitajte na stránkach venovaných Pavlíkovu študijnému prekladu Biblie

Ich zmyslom je predstaviť toto dielo i jeho autora slovenskej aj českej verejnosti, upozorniť na výnimočné vlastnosti prekladu, informovať o postupe prác na jeho vydaniu a vytvoriť nástroj pre komunikáciu so záujemcami o tento preklad aj Bibliu všeobecne.

Naším prianím a modlitbou je, aby táto práca priniesla našim národom nové, hlbšie poznanie Biblie a rozšírila rady milovníkov Písma. Ako napísal Miloš Pavlík, keď svoju prácu odovzdal Bohu, ktorý povedal:

„Lebo ako zostupuje lejak a sneh z nebies a nevracia sa tam, lež zavlaží zem a spraví ju plodiacou a klíčenie umožňujúcou a rozsievačovi dá semä a jedávajúcemu chlieb, také bude moje slovo, ktoré vychádza z mojich úst; nebude sa ku mne naprázdno vracať, lež spraví, čo si želám, a zdarne vykoná, načo som ho poslal.“
(Isaiáš 55:10,11)
Za vydavatelský tím s úctou,

Jan Talafant a Jan Škraňka


Rozsévač