Povedali o preklade Miloša Pavlíka

Mgr. Jiří Hedánek (prekladateľ Biblie, kazateľ a teológ))

Osobitý, písmácký, podrobne komentovaný preklad Biblie. Nápadná doslovnosť berie primárny ohľad na znenie originálu, zatiaľ čo čeština (resp. slovenčina) sa musí prispôsobiť. Myslím, že tento preklad ocenia takí čitatelia, ktorí sa neuspokojujú s hladším podaním komunikatívnejších prekladov, pretože chcú mať presnejšiu predstavu o tom, aké slová volí originál. (celý článok)

 

Ing. Rastislav Tercius Čižmár, BA – vydavateľ internetových novín Křesťan Dnes (www.krestandnes.cz)

Biblia – Študijný preklad Miloša Pavlíka v slovenskom preklade je, verím, dobrým príspevkom do slovenskej biblickej prekladateľskej školy, ktorý vítam. Dielo je vhodné napríklad ako druhý, tretí, či ďalší zdroj ku študijnému čítaniu najmä pre tých, ktorí Bibliu dôkladne skúmajú či porovnávajú rôzne preklady.

Autor miestami používa slovné novotvary, ktorými sa snaží čo najviac priblížiť ku textu Božieho Slova v pôvodnych jazykoch. Bystro oslovuje ducha čitateľa a rozširuje symbolickú interpretáciu literárnej stránky Písma. Miloš Pavlík tak robí na úkor súčasnej spisovnej slovenskej gramatiky, no zároveň s cieľom o čo najväčšiu autenticitu a to s odvážne experimentálnym jazykovým štýlom, ktorý je na prvé čítanie osviežujúci.

Jeho dielo je dobre zrozumiteľné a osoh prinesie najmä tým čitateľom, ktorí sa neuspokoja s jedným či jediným prekladom a chcú viac skúmať a objavovať. Študijný preklad s bohatým poznámkovým aparátom odporúčam do knižnice študentov teológie i lingvistiky, kazateľov, pastorov ako i dlhoročných veriacich, ktorí si myslia, že už Bibliu majú „prečítanú“.