Príbeh vydavateľa

Behom posledných rokov bola pre mňa výsada a česť, že som mohol prispieť k vydaniu tzv. „Bible21“ (prekladu 21.storočia). V devädesiatych rokoch minulého storočia som bol členom správnej rady vtedajšej Nadácie NBK a v rokoch 2004 až 2010 som pôsobil vo funkcii riaditeľa NBK a občianskeho sdruženia Biblion a mohol tak stáť po boku prekladateľov a ďaľších, ktorí tento preklad vytvorili.

V tej dobe som každý deň prežíval to, ako je pre národ dôležité, aby mal kvalitné a zrozumiteľné preklady Biblií. Veľkým zážitkom pre mňa bolo byť prítomný pri vydaní Bible21 a vidieť, ako sa za jediný mesiac dostalo medzi ľudí prvých 50.000 výtlačkov. Túžba, aby kresťania, a nielen oni, poznali biblické príbehy, múdrosť a Boží plán pre človeka, v mojom srdci stále horí. A opäť zahorela, keď som sa bližšie stretol s prekladom Miloša Pavlíka.

Istú dobu som vedel, že existuje Pavlíkov Nový zákon, ale nečítal som ho a považoval skôr za okrajový až extrémny preklad. Na jeseň 2009 som sa však dostal do kontaktu s Rostislavom Pavlíkom, najmladším synom Miloša Pavlíka. Na jar 2010 sme ho spolu s Tomášom Hasmandou (kazateľom AC Valašské Meziříčí) navštívili. Vtedy som prvý raz počul príbeh vzniku tohto prekladu Biblie, ktorý Miloš Pavlík behom 27 rokov vytvoril v češtine aj v slovenčine a v roku 2009 dokončil. Rostislav nám tiež prezradil, že otcovi krátko pred smrťou sľúbil, že sa postará, aby sa kompletné dielo rozšírilo a bolo vydané knižne.

J. Talafant

J. Talafant

Vtedy som vnímal poslanie a túžbu pomôcť Rostislavovi toto dielo vydať, a to ešte pred tým, než som preklad podrobnejšie čítal. Trvalo to ešte skoro rok, než sme na preklade začali pracovať. Medzi tým som mohol sám niektoré pasáže Pavlíkovho prekladu prečítať a zároveň ich ukázať niekoľkým odborníkom. Tí potvrdili môj laický názor, že sa jedná o mimoriadne kvalitný preklad.

Na začiatku roku 2011 sme s manželkou založili vydavateľstvo, ktorého hlavným cieľom je práve vydať Pavlíkov preklad Biblie v oboch našich jazykoch. Medzi tým vydávame i iné knihy, ktoré podľa nás stoja za vydanie. Biblia však ostáva naším hlavným cieľom.

Pre mňa osobne je to nádherná výzva, ale hlavne výsada a privilégium, byť naďalej súčasťou toho, čo robí náš Pán.

V Božej bázni a v úcte k svojim bratom a sestrám v Kristu,

vydavateľ Jan Talafant