Charakter prekladu

Preklad kladie dôraz na čo najprecíznejší, najpresnejší a najdôslednejší „odtlačok“ pôvodných biblických jazykov do slovenčiny a češtiny. Text je doplnený veľmi rozsiahlym a veľmi detailným poznámkovým aparátom, ktorý sa sústreďuje na upresňovanie významu a zmyslu textu v kontexte, rovnako ako jednotlivých slov. Preklad tak odhaľuje význam textu Biblie do dosiaľ nepoznanej hĺbky. Nevyniká literárnou krásou, pretože to neumožňuje jeho koncepcia a pojatie. Naopak odhaľuje význam a zmysel pôvodného textu, ktorý prevyšuje základné vedomosti pôvodných jazykov a môže byť prínosom nielen pre jazykovo nevzdelaných čitateľov, ale aj pre biblických bádateľov, ktorí sami tieto jazyky ovládajú.