Charakter překladu

Překlad klade důraz na co nejpreciznější, nejpřesnější a nejdůslednější „otisk“ originálních biblických jazyků do češtiny a slovenštiny. Text je doplněn velmi rozsáhlým a pečlivým poznámkovým aparátem, který se soustředí na upřesňování významu a smyslu textu v kontextu i jednotlivých slov. Tím překlad odhaluje význam textu Bible do dosud nebývalé hloubky. Sice nevyniká literární krásou, ale jeho pojetí a záměr to ani neumožňuje. Naopak Odhaluje význam a smysl originálního textu, který jde daleko za základní znalost původních jazyků a může být přínosem nejen pro jazykově nevzdělané čtenáře, ale i pro biblické badatele, kteří sami tyto jazyky ovládají.