V čem je překlad výjimečný?

Překladateli se podařilo vytvořit téměř přesný otisk původních biblických jazyků do češtiny a slovenštiny. Netradičním přístupem zachovává i v přeloženém textu důrazy a tajemství originálu, které se jiným překladatelům ve snaze o literární krásu někdy ztratily.

Bohaté poznámky

překlad je doplněn mimořádně bohatým a rozsáhlým poznámkovým aparátem, který obohatí zkušené odborníky i naprosté laiky. Nezabývá se teologií, ale upřesňuje význam jednotlivých slov i frází v kontextu celého Písma.

Příběh Miloše Pavlíka

Miloš Pavlík byl vědec, otec rodiny a překladatel. Původně rodák z Moravy se před komunistickou perzekuce uchýlil na Oravu, kde prožil většinu svého života. Posledních 27 let pracoval na tomto výjimečném překladu Bible…. (celý příběh)Pavlíkův studijní překlad Bible právě vyšel!

ZAKOUPIT HO MŮŽETE JIŽ NYNÍ ZDE

S radostí vám přinášíme zprávu, že po několika letech příprav právě vyšlo knižní vydání české verze Pavlíkova studijního překladu.

Při rozhodování o formátu i úpravě knihy jsme museli zvažovat technické a finanční možnosti a zároveň bylo naší touhou vytvořit Bibli příjemnou a přehlednou pro čtenáře a studenty a také finančně dostupnou.

Výsledkem je kvalitní brožované vydání (se zárukou 2 roky na samovolné vypadnutí listu) ve formátu 128 x 194 mm, obsahující 1744 stránek textu a přes 47 tisíc jednotlivých poznámek a odkazů. Poznámky jsou číslovány a jsou umístěny vždy za každou samostatnou knihou Bible (tuto metodu zvolil sám Miloš Pavlík pro Starý zákon a také je úsporná, neboť stejná poznámka se často mnohokrát opakuje i v rámci jedné knihy).

Konečná cena byla stanovena na 280 Kč.

Zajímavostí je obálka, kterou navrhla vnučka Miloše Pavlíka – Eva Pavlíková. Za podklad použila původní „kopíráky“ svého dědečka, které používal na počátku práce na překladu v 80. letech. Tehdy překládal na obyčejném psacím stroji a vytvářel si několik kopií, aby o dílo nepřišel při prohlídkách StB (viz životopis M. Pavlíka).

Bible by měla být během pár týdnů po vydání dostupná ve většině křesťanských knihkupectvích a ve sborech, které o její prodej a šíření projeví zájem. Je možné ji již nyní zakoupiti v internetovém obchodě nakladatelství Kvartus Media (stačí kliknou na odkaz pod titulkem tohoto článku).

Postupně budeme na tyto stránky dodávat další materiály a informace a těšíme se na vaše ohlasy. Hlavně si přejeme, aby se Pavlíkův studijní překlad stal požehnáním pro náš národ a pomohl jeho čtenářům k hlubšímu poznání Božího slova.

Jan Talafant


Rozsévač

Vítejte na stránkách věnovaných Pavlíkovu studijnímu překladu Bible

Jejich smyslem je představit toto dílo i jeho autora české i slovenské veřejnosti, upozornit na výjimečné vlastnosti překladu, informovat o postupu prací na jeho vydání a vytvořit nástroj pro komunikaci se zájemci o tento překlad i Bibli obecně. Naším přáním a modlitbou je, aby tato práce přinesla našim národům nové, hlubší poznání Bible a rozšířila řady milovníků Písma. Jak napsal Miloš Pavlík, který svoji práci poručil Bohu, který řekl:

„Neboť jako sestupuje lijavec a sníh z nebes a nevrací se tam, nýbrž zavlaží zem a učiní ji plodící a klíčení umožňující a rozsevači dá símě a jídajícímu chléb, takové bude mé slovo, jež vychází z mých úst; nebude se ke mně s prázdnou vraceti, nýbrž učiní, co si přeji, a zdárně vykoná, k čemu jsem je poslal.“ (Isaiáš 55:10,11).

Za vydavatelský tým s úctou,

Jan Talafant a Jan Škraňka


Rozsévač