Příběh vydavatele

V minulých letech pro mě bylo ctí a výsadou, že jsem mohl přispět ke vzniku a vydání Bible21 (překladu 21. století). V devadesátých letech minulého století jsem byl členem správní rady tehdejší Nadace pro NBK a v letech 2004 až 2010 jsem působil jako ředitel NBK a Biblionu a mohl tak stát po boku překladatelů a dalších, tento překlad vytvořili.

J. Talafant

J. Talafant

V té době jsem každý den žil s tím, jak je pro národ důležité, aby měl kvalitní a srozumitelné překlady Bible. Bylo pro mě obrovským zážitkem být přítomen vydání Bible21 a vidět, jak se za jediný měsíc dostalo mezi lidi prvních 50.000 výtisků. Touha, aby křesťané a nejen oni znali biblické příběhy, moudra i Boží plán pro člověka, stále hoří v mém srdci. A nanovo zaplála, když jsem se blíže setkal s překladem Miloše Pavlíka.

Již nějakou dobu jsem věděl, že existuje Pavlíkův Nový zákon, ale nečetl jsem ho a považoval ho spíše za okrajový až extrémní překlad. Na podzim 2009 jsem se však dostal do kontaktu s Rostislavem Pavlíkem, nejmladším synem Miloše Pavlíka. Na jaře 2010 jsme ho spolu s Tomášem Hasmandou (kazatelem AC Valašské Meziříčí) navštívili. Tehdy jsem poprvé slyšel příběh vzniku překladu Bible, který Miloš Pavlík během 27 let vytvořil v češtině i slovenštině a v roce 2009 dokončil. Rostislav nám řekl, že mu krátce před jeho smrtí slíbil, že se postará o to, aby překlad se kompletní překlad rozšířil a byl vydán knižně.

V té chvíli jsem vnímal poslání a touhu pomoci Rostislavovi toto dílo vydat, a to ještě před tím, než jsem vlastní překlad podrobněji četl. Trvalo to ještě téměř rok, než jsme na překladu začali pracovat. Mezitím jsem mohl osobně pročíst některé části Pavlíkova překladu a také je ukázat několika odborníkům. Ti potvrdili můj laický názor, že překlad je mimořádně kvalitní.

Na začátku roku 2011 jsme spolu s manželkou založili vydavatelství jehož hlavním záměrem je právě vydání Pavlíkova překladu Bible v obou našich jazycích. Mezi tím vydáváme i některé jiné knihy, které podle nás stojí za vydání, ale Bible je náš hlavní cíl.

Pro mě osobně je to krásná výzva, ale hlavně výsada a privilegium být i nadále součástí toho, co dělá náš Pán.

V Boží bázni a v respektu a úctě před svými bratry a sestrami v Kristu,

Vydavatel Jan Talafant